Școala de Jocuri

De ce Școala de Jocuri?

1: Pe elevi îi învățăm mai multe jocuri, de la cele mai simple, care se pot juca pe o foaie de hârtie, până la altele mai complexe, care necesită o concentrare intensă și atenție distributivă.

2: La fiecare întâlnire, se recapitulează pe scurt ce am făcut în cele două ore de săptămâna trecută.

3: Prezența nu este obligatorie, jocurile sunt gratuite, la fel și rechizitele (caiete și pixuri de diferite culori).

4: Elevii sunt deprinși prin joc să respecte reguli, își îmbogățesc cultura generală, socializează și își antrenează memoria de scurtă și de lungă durată.

Organizare

Grupele de elevi nu vor fi mai mari de opt și nu mai puţin de patru elevi.

Pentru învăţarea unui joc nou se vor aduna toți elevii la o singură masă. Se vor împărți în funcție de specificul jocului prezentat, pe perechi sau câte patru la o masă.

 

Școala de Jocuri a Asociației Muzicando

Școala de Jocuri se desfășoară în fiecare vineri între orele 18:00 și 20:00 de-a lungul unui an școlar, cu începere în a doua zi de vineri (când se poate) din luna septembrie și finalizare pe data de 5 mai a anului următor.

Participanților la cursuri li se vor elibera diplome de absolvire a unui an de cursuri, precum și certificate care atestă „strădania pe drumul uceniciei făuririi de jocuri”, în urma prezentării, individual sau în echipă, a unui proiect de joc și al unui prototip al acestuia.

Notă: datele calendaristice afișate sunt orientative.

30 septembrie 2022

18:00 – 18:50 – Jocuri de masă (board games) create în Sighet.

Se va împărți efectivul clasei la numărul de coordonatori (pe modelul Taberei Jocus Pocus de la Săpânța), distribuindu-se echilibrat numărul de elevi începători în grupele cu avansați, astfel încât fiecare grupă să aibă cel puțin câte un începător.

Considerându-se aceasta prima zi de curs, coordonatorii de grup vor trece în revistă jocurile create și produse în Sighet: Totemia, Muzicando, Geografica, Don‘go, Armagiddo, Mozapion, Păianjenul Înfometat, oprindu-se la un anumit joc pus la dispoziție de coordonatorii Școlii de Jocuri.

18:00 – 18:50 – Jocuri de masă (board games) create în Sighet.

19:00 – 19:55 – Atelier de creație.

10 minute – Introducere în istoria jocurilor, cu exemple de jocuri antice

5 minute – Prezentarea jocului „X și 0”

40 minute – Joc în doi.

7 octombrie

18:00 – 18:50 – Jocuri de masă (board games) create în Sighet.

Memo

Cum se joacă:

Se scot din pachetul de Muzicando cărţile de culoare violet.

Se așează pe masă cele 48 de cărți cu fața în jos într-o formă regulată, de 6 rânduri pe 8 coloane.

Primul jucător întoarce două cărţi la întâmplare. Dacă cele două cărţi conţin aceeaşi notă muzicală sau semn grafic muzical, acestea formează o pereche ce va fi reţinută în contul jucătorului. Dacă cele două cărţi nu se împerechează, jucătorul le aşează pe masă cu faţa în jos pe poziţiile iniţiale, dând astfel dreptul următorului jucător de a întoarce două cărţi.

Câştigă jucătorul care are mai multe perechi de cărţi la sfârşitul jocului.

Acest joc este un exerciţiu de memorie vizuală, latura competitivă fiind asigurată de numărul de perechi de cărţi obţinute pe durata acestuia. Se poate juca în mai mulţi participanţi dar trebuie să se aibă în vedere menţinerea atenţiei şi implicării jucătorilor, astfel, vom prefera ca jocul să se desfăşoare la cursuri într-un număr cât mai restrâns (cel mult în 4, preferabil în 2).

Prima noţiune de tabel de scor.

 19:00 – 19:55 – Atelier de creație.

10 minute – Introducere în istoria jocurilor, cu exemple de jocuri antice

5 minute – Prezentarea jocului „Liniuțe”

40 minute – Joc în doi.

14 octombrie 

Melota

Cum se joacă:

Se amestecă întreg pachetul de Muzicando. Se aşează cu faţa în jos două rânduri de câte 7 cărţi pentru adversar şi alte două rânduri pentru cel ce face cărţile. Deasupra lor se aşează cu faţa în sus următoarele cărţi.

Jucătorul care a fost servit alege o carte şi o arată adversarului. Acesta, pentru “a duce mâna” trebuie să aleagă o carte din propriile rânduri care să aibă aceeaşi culoare şi o valoare mai mare decât cea oferită.

Succesiunea valorică a cărţilor este următoarea: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, semn grafic muzical (diez, becar, bemol, pauză de pătrime).

Câştigă jucătorul care acumulează mai multe “mâini” la sfârşitul a două tururi de joc.

Cu Melota, cursanţii se familiarizează cu valoarea crescândă în succesiunea notelor muzicale.

Ca strategie, vor fi îndrumaţi să reţină culorile epuizate şi să ia în calcul valorile rămase nedescoperite.

19:00 – 19:55 – Atelier de creație.

10 minute – Introducere în istoria jocurilor, cu exemple de jocuri antice

5 minute – Prezentarea jocului „Submarine”

40 minute – Joc în doi.

21 octombrie – Săptămâna 3: Recapitulare – Memo si Melota

Se va pune accent pe jocul în doi, lectorii vor fi atenţi la respectarea ordinii de joc, a regulamentului bine însuşit, a jocului cinstit.

19:00 – 19:55 – Atelier de creație.

10 minute – Introducere în istoria jocurilor, cu exemple de jocuri antice

5 minute – Prezentarea jocului „Vapoare”

40 minute – Joc în doi.

28 octombrie – Săptămâna 4: Muzicando

Cum se joacă:

Se amestecă pachetul de Muzicando apoi se împart toate cărțile celor 4 jucători de la masă. Primul jucător servit începe prin depunerea unei cărţi ce conţine nota Do, indiferent de culoare, cu faţa în sus.

Jucătorul care urmează la rând trebuie să aşeze deasupra cărţii de deschidere o altă carte cu nota următoare de aceeaşi culoare, sau alăturat, orice altă carte de deschidere a unei noi culori (nota Do). În cazul în care nu deţine o carte potrivită cerinţei jocului, acesta spune “pas”, prin aceasta dând dreptul următorului jucător să facă o depunere.

Etalarea se desfăşoară în continuare după aceleaşi reguli, până la epuizarea cărţilor.

Bemolii, becarii, diezii şi pauza se vor depune alăturat (sus sau jos) cărţii de deschidere sau a pachetului de cărţi de culoarea respectivă. La completarea pachetului unei serii de culori, cartea cu semnul grafic muzical corespunzătoare se așează peste acesta.

Tabel de scor, simplu.

19:00 – 19:55 – Atelier de creație.

10 minute – Introducere în istoria jocurilor, cu exemple de jocuri antice

5 minute – Prezentarea jocului „Centrate-Necentrate”

40 minute – Joc în doi.

4 noiembrie – Săptămâna 5: Joc Muzicando individual

Cum se joacă:

Aşezarea participanţilor la masa de joc.

Se aleg din pachet un număr de carduri, egal cu numărul de jucători, diferite ca valoare a notei muzicale, în ordine crescătoare, începând cu nota “Do”. Se amestecă acest set ales şi se împarte fiecărui jucător, câte o carte cu faţa în jos, în sensul acelor de ceasornic. Jucătorii se aşează la masă în ordinea dată de notaţia cărţilor: Do, Re, Mi, Fa. Primul tur este început de către jucătorul care a avut cartea “Do”. Acesta amestecă şi împarte câte 14 carduri, una câte una, cu faţa în jos, începând cu jucătorul din stânga lui. Acest jucător va deschide etalarea.

Nerespectarea obligaţiilor de joc duce la anularea etalării în curs şi penalizarea cu 11 puncte a jucătorului respectiv.

Următoarele tururi se desfăşoară astfel: jucătorul care a deschis etalarea anterioară amestecă şi împarte cărţile, jocul derulându-se până la epuizarea numărului de tururi hotărâte iniţial.

Câştigătorul unei etalări este jucătorul care depune primul toate cărţile din mână. Etalarea continuă până la stabilirea ultimului clasat.

Câştigătorul unui joc complet este cel care a acumulat cele mai multe puncte în totalul tabelului. Punctele fiecărui jucător se calculează astfel: fiecare jucator primeste punctele corespunzătoare locului din clasament.

Imposibilitatea ultimului jucător de a-şi depune toate cardurile din mână duce pierderea punctului de clasament.

Se va pune accent pe jocul individual, pe evaluarea posibilităţilor şi a celor mai bune şanse de a obţine un punctaj mare cu cele mai mici riscuri. Lectorii vor insista asupra consultării permanente a tabelului de scor, în timpul jocului, pentru a decide care adversar este de preferat să fie avantajat – cel cu cele mai mici şanse de a obţine locul întâi.

Tabel de scor incipient.

 

11 noiembrie – Săptămâna 6: Joc Muzicando pe perechi

Se vor constitui echipe din axele NS-EV ale unei mese ocupate de patru jucători.

Nerespectarea obligaţiilor de joc duce la penalizarea cu 12 puncte a echipei vinovate.

Se va insista asupra atenţiei jucătorului pentru interesele partenerului.

 

18 noiembrie – Săptămâna 7: Muzicando – strategii

Atenţie la folosirea blocajelor, la deschiderea culorilor partenerului şi a adversarilor.

 

25 noiembrie – Săptămâna 8: Recapitulare – Memo, Melota, Muzicando

Rularea jocurilor, încurajarea practicării acestora cu familia şi prietenii.

 

Vacanţă

 

13 ianuarie – Săptămâna 9: Recapitulare – Muzicando. Strategii. Jocul in pereche.

Fixarea noţiunilor de strategie. Teste fulger (exemplu: cine a început culoarea verde? Sau: cu ce culoare a început adversarul?)

 

20 ianuarie – Săptămâna 10: Parada. Joc in pereche.

Cum se joacă:

Jucătorul care deschide jocul depune prima carte pe masă, cu faţa în sus, aceasta fiind în mod obligatoriu o carte ce conţine un instrument arhaic (marcată cu oval), de orice culoare.

Jucătorul care urmează la rând va depune o carte cu o notă muzicală inferioară sau superioară de aceeaşi culoare sau orice altă carte de deschidere. În cazul în care nu deţine o carte potrivită cerinţei jocului, acesta declară (spune) “pas”, prin aceasta dând dreptul următorului jucător să facă o depunere.

Etalarea se desfăşoară în continuare după aceleaşi reguli iar valorile muzicale Do şi Si nu permit alăturare reciprocă.

Etalarea cărţilor se va face pe verticală în gama fiecărei culori iar pe orizontală în gama cărţilor de deschidere.

Bemolii, becarii, diezii şi pauza se vor depune deasupra cărţii de deschidere a culorii de care aparţin.

 

27 ianuarie – Săptămâna 11: Parada. Strategii.

(Vezi săptămâna 7)

 

3 februarie – Săptămâna 12: Recapitulare – Muzicando şi Parada.

Lectorii vor insista asupra asemănării dintre Muzicando şi Parada. Se vor discuta diferenţele de strategii.

 

10 februarie – Săptămâna 13: Sarabanda

Cum se joacă:

Jucătorul care începe jocul depune o carte ce reprezintă nota Do, indiferent de culoare.

Următorii jucători trebuie să aşeze alăturat, pe oricare din laturile cărţii depuse, cărţi cu note muzicale imediat următoare, superioare sau inferioare ca valoare muzicală, indiferent de culoare.

Etalarea se desfăşoară în continuare după aceeaşi regulă iar valorile muzicale Do şi Si permit alăturare reciprocă.

În cazul în care nu deţine o carte potrivită cerinţei jocului, jucătorul aflat la rând spune “pas”, prin aceasta dând dreptul următorului jucător să facă o depunere.

 

17 februarie – Săptămâna 14: Sarabanda. Strategii.

Se va anunţa jucătorul cu pauza de pătrime.

Atenţie la deschiderea violetului şi la acoperirea lui pe cele patru laturi. La fel pentru celelalte blocaje.

 

24 februarie – Săptămâna 15: Glissando

Cum se joacă:

Jucătorul care începe jocul depune cartea de deschidere – reprezentată de o carte ce conţine un instrument arhaic (marcată cu oval) – indiferent de culoare. Următorul jucător trebuie să aşeze alăturat (dreapta-stânga), o carte cu nota muzicală imediat următoare, superioară sau inferioară ca valoare muzicală, indiferent de culoare.

Jucătorii vor aşeza cardurile după aceeaşi regulă, astfel încât să rezulte înşiruit gama notelor muzicale, crescător sau descrescător în oricare dintre cele două sensuri. Şirul se poate prelungi oricât, deschiderea unui alt şir fiind posibilă doar cu o altă carte ce conţine instrument arhaic (marcată cu oval).

Cartea de deschidere a unui alt şir se aşează în dreptul oricărei cărţi din şirul de la care se face glisarea (sus sau jos) şi are nota muzicală imediat următoare, superioară sau inferioară cărţii respective.

Nu sunt permise două cărţi de deschidere pe acelaşi şir.

Etalarea se desfăşoară în continuare după aceleaşi reguli iar valorile muzicale Do şi Si permit alăturare reciprocă.

În cazul în care nu deţine o carte potrivită cerinţei jocului, jucătorul aflat la rând spune “pas”, prin aceasta dând dreptul următorului jucător să facă o depunere.

 

3 martie – Săptămâna 16: Glissando. Strategii.

(Vezi săptămâna 14)

Deschiderea şirurilor ca strategii.

 

10 martie – Săptămâna 17: Cele patru jocuri Muzicando.

Lectorii vor atrage atenţia asupra legăturilor dintre cele patru etalări, creşterea în valoarea acestora în funcţie de libertăţile permise de regulile fiecăreia.

 

17 martie – Săptămâna 18: Noţiuni de licitaţie şi punctaj.

 

24 martie – Săptămâna 19: Tehnici de licitaţie individuală.

Analiza distribuţiei în legătură tabelul de scor, cunoaşterea etalărilor şi strategiile lor

 

31 martie – Săptămâna 20: Joc individual, cu licitaţie.

Joc liber, analize asupra jocurilor.

Tabel de scor.

 

7 aprilie – Săptămâna 21: Jocul în perechi. Strategii.

Joc liber al tuturor etalărilor, analiza jocului, a posibilelor licitaţii, tehnica etalării.

 

14 aprilie – Săptămâna 22: Licitaţia în perechi. Strategii.

Joc supravegheat cu îndrumare.

Tabel de scor, analiza evoluţiei scorului.

 

21 aprilie – Săptămâna 23: Joc liber.

Joc supravegheat, cu sugestii.

 

28 aprilie – Săptămâna 24: Joc liber.

Joc supravegheat, cu sugestii.

 

5 mai – Săptămâna 25: Încheiere festivă.

Poze din cadrul proiectului nostru vedeți aici.