Scop și obiective

 Asocaţia are următoarele scopuri:

Educarea copiilor şi tinerilor prin mijloace non-formale.

Dezvoltarea personală a membrilor asociaţiei prin practicarea jocurilor educative;

Crearea mediilor adecvate iniţierii, dezvoltării şi consolidării relaţiilor interumane fără discriminare de orice natură.

Promovarea jocului MUZICANDO ca sport al minţii.

Realizarea şi dezvoltarea contactelor de parteneriat cu alte organizaţii din ţară şi din stăinătate

Realizarea de activităţi specifice pentru copii şi tineri cu dizabilităţi.

Sustinerea activităţii voluntare pentru realizarea scopurilor și obiectivelor Asociației

Pentru atingerea scopurilor fixate, ASOCIAŢIA MUZICANDO va desfăşura următoarele activităţi şi acţiuni:

 • organizarea de turnee şi concursuri;
 • crearea unei reţele de cluburi afiliate scopurilor propuse de ASOCIAŢIA MUZICANDO;
 • crearea şi promovarea jocurilor educative proprii;
 • derularea proiectelor şi iniţierea campaniilor pentru dezvoltarea spiritului ludic;
 • derularea activităţilor de educaţie nonformală şi informală;
 • colaborarea cu alte organizaţii, asociaţii, fundaţii, instituţii şi firme în scopurile propuse prin organizarea de instructaje, prezentări şi demonstraţii;
 • crearea de medii specifice şi propice scopurilor propuse, prin organizarea şi participarea la târguri, tabere tematice şi alte evenimente de profil;
 • organizarea de prezentări și concursuri pentru realizarea anumitor activităţi de recreere şi susţinere materială şi morală;
 • cooperarea cu alte organizaţii neguvernamentale de tineret şi nu numai sau instituţii guvernamentale din ţară şi din străinătate;
 • colectarea unor sume de bani sau a unor bunuri de larg consum de la persoane fizice sau juridice dispuse să le ofere prin donaţii pentru atingerea scopurilor Asociaţiei;
 • colaborare cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate având scopuri similare în vederea schimbului de informaţii şi echipamente, acordării de burse şi a altor activităţi, pentru promovarea scopurilor asociaţiei;
 • editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv de publicaţii editate sub egida Asociaţiei;
 • schimburi de tineri şi colaborare internaţională;
 • iniţierea şi încheierea unor parteneriate cu alte asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, cu administraţiile publice locale, facilitarea schimburilor de experienţă între membrii asociației, cu membrii altor organizatii similare precum şi cu persoane fizice şi juridice care doresc şi pot contribui la atingerea scopurilor asociaţiei;